Katalogi

Zamieszczone w tym dziale karty katalogowe urządzeń oferowanych w sklepie Alkam Security zapewniają szybki dostęp do parametrów technicznych dla każdego sprzętu. To niezbędny dokument dla nowego użytkownika, który chciałby samodzielnie dokonać wyboru sprzętu do zabezpieczenia osób i mienia. Karty katalogowe są także przydatne przy startowaniu w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz przy późniejszym użytkowaniu. W dokumencie zawarto między innymi informacje na temat zasilania, niezbędnego oprogramowania, podstawowych danych technicznych czy przeznaczenia urządzenia.

katalog-1.jpg?ps_cache=2087
katalog-2.jpg?ps_cache=2087

Wszystkie karty katalogowe zostały posegregowane w intuicyjny sposób, aby każdy użytkownik mógł znaleźć dokładnie to, czego potrzebuje. Do poprawnego odtworzenia treści dokumentu niezbędne jest posiadanie zainstalowanego programu do przeglądania plików w formacie pdf. W przypadku pytań lub poszukiwania niestandardowych rozwiązań, prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.