Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z zapisami polskiego prawa, każdy klient dokonujący zakupu na odległość, w tym poprzez sklep internetowy, zachowuje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru. Nie musi przy tym podawać przyczyny i ponosić dodatkowych kosztów. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionymi artykułami.

zwroty-reklamacje-1.jpg?ps_cache=2087
zwroty-reklamacje-2.jpg?ps_cache=2087

Reklamacje

Użytkownicy serwisu Alkam Security mogą składać reklamacje dotyczące zawartej umowy sprzedaży pod dedykowanym adresem e-mail, telefonicznie, w naszych oddziałach lub w formie pisemnej na adres siedziby głównej. Poprawnie złożona reklamacja powinna składać się z następujących elementów:
• imię, nazwisko, oraz dane teleadresowe kupującego,
• datę dokonania zakupu i jego przedmiot - stanowiące podstawę reklamacji,
• opis problemu, wraz ze wskazaniem konkretnego żądania,
• uzasadnienie reklamacji.

Alkam Security rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w kompletnej postaci. Odpowiedź jest każdorazowo wysyłana na podany adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Formularz zgłoszenia usterki

Alkam Security realizuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w ramach własnego działu serwisu, dane adresowe znajdą się poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji określają procedury serwisowe, które dostępne są w siedzibie firmy. Przed wysyłką urządzenia na serwis, prosimy o wypełnienie formularza usterki. W mailu zwrotnym zostanie przesłana kopia formularza, którą należy wydrukować, podpisać i wraz z dowodem zakupu dołączyć do reklamowanego sprzętu.

Adres do wysyłki:

Alkam Security Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Chotomowska 62
05-110 Jabłonna
z dopiskiem „Serwis”


Przysłanie reklamowanego sprzętu jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami gwarancji.

 

Czas realizacji usług serwisowych wynosi 14 dni, w szczególnych przypadkach czas może ulec wydłużeniu po uprzednim kontakcie z klientem. Przed wysyłką urządzenia zalecamy kontakt mailowy w celu weryfikacji potencjalnej usterki oraz konieczności jej naprawy w serwisie.

Adres email do kontaktu: 
dzial.techniczny@alkam-security.pl

Formularz zgłoszenia usterki