Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z zapisami polskiego prawa, każdy klient dokonujący zakupu na odległość, w tym poprzez sklep internetowy, zachowuje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru. Nie musi przy tym podawać przyczyny i ponosić dodatkowych kosztów. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionymi artykułami.

zwroty-reklamacje-1.jpg
zwroty-reklamacje-2.jpg

Reklamacje

Użytkownicy serwisu Alkam Security mogą składać reklamacje dotyczące zawartej umowy sprzedaży pod dedykowanym adresem e-mail, telefonicznie, w naszych oddziałach lub w formie pisemnej na adres siedziby głównej. Poprawnie złożona reklamacja powinna składać się z następujących elementów:
• imię, nazwisko, oraz dane teleadresowe kupującego,
• datę dokonania zakupu i jego przedmiot - stanowiące podstawę reklamacji,
• opis problemu, wraz ze wskazaniem konkretnego żądania,
• uzasadnienie reklamacji.
• w przypadku otrzymania niekompletnego lub uszkodzonego produktu — zdjęcie poglądowe.
Alkam Security rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w kompletnej postaci. Odpowiedź jest każdorazowo wysyłana na podany adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Formularz zgłoszenia usterki

Serwis, warunki gwarancji:

Alkam Security realizuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w ramach własnego Działu Serwisu, dane adresowe znajdą się w zakładce Kontakt. Szczegółowe warunki gwarancji określają procedury serwisowe, które dostępne są w siedzibie firmy. Przed wysyłką urządzenia na serwis, prosimy o wypełnienie poniższego formularza usterki.

Formularz zgłoszeniowy należy załączyć do uszkodzonego urządzenia.

Przysłanie reklamowanego sprzętu jest równoznaczne z zapoznaniem się z „Warunkami gwarancji”. Wypełniony formularz wraz z kopią zakupu sprzętu należy wydrukować, podpisać oraz przesłać wraz z reklamowanym produktem na adres:

Alkam Security Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Chotomowska 62
05-110 Jabłonna
z dopiskiem „Serwis”

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną czas realizacji usług serwisowych może przedłużyć się do 30 dni roboczych. W przypadku niewielkich usterek, umożliwiających dalszą pracę urządzenia, oraz napraw pogwarancyjnych zalecamy wstrzymanie się z wysyłką produktów na serwis. Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu określenia czy wysyłka danego urządzenia do naprawy jest konieczna.

Formularz zgłoszenia usterki